Ubytovací řád

 1. Ubytovatel příjme k ubytování hosta, který se prokáže platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným platným dokladem o totožnosti.
 2. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostům jiné než sjednané ubytování, pokud se kvalitou neliší od potvrzené objednávky.
 3. Ubytovatel je povinen, na základě objednaného a potvrzeného ubytovaní, hosta ubytovat nejpozději do 20:00 hod. Do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou případně telefonicky dohodnuto jinak.
 4. Host je povinen při ukončení ubytování uvolnit pokoj nejpozději do 10:00 hodin. Při nedodržení lhůty je ubytovatel oprávněn účtovat úhradu za následující  nocleh.
 5. Host má právo užívat zařízení ubytovacího pokoje s příslušenstvím, společné prostory a kuchyňku. Za škody, které způsobí na majetku pensionu, odpovídá podle platných předpisů a je povinen škodu uhradit.
 6. V ubytovacích pokojích nesmí být bez souhlasu přemísťován nábytek, nic měněno, ani vykonávat jakékoliv opravy.
 7. Na pokojích není povoleno používat vlastní elektrospotřebiče, kromě těch, které slouží hostům k jejich osobní hygieně ( holící strojek, vysoušeč vlasů apod.), veškeré el. spotřebiče musí být vytaženy ze zásuvky při odchodu z pokoje.
 8. V budově pensionu není dovoleno kouřit (pouze v kuřácké místnosti).
 9. Návštěvy na pokojích  mohou  být přijímány pouze se souhlasem vedení pensionu.
 10. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se zda jsou uzavřeny vodovodní kohoutky a uzamknout dveře pokoje.
 11. V době od 22:00 hod. do 06:00 hod. prosíme o dodržení nočního klidu.
 12. Psi a jiná zvířata mohou být v pensionu přítomna jen po domluvě s vedením pensionu.
 13. Za ubytovaní je host povinen platit před nástupem do pensionu.
 14. Host je povinen dodržet ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší má vedení pensionu právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.
 15. Při ztrátě klíče od hlavního vchodu je účtována pokuta 4.000,-

Vedení pensionu Vám přeje příjemný a ničím nerušený pobyt.